A Kind, Smart, & Creative Culture

We believe the camera presents the greatest opportunity to improve the way people live and communicate.

12 Years of Snap

We celebrated 12 Years of Snap! To honor another trip around the sun, we shined a spotlight on what makes Snap such a special place to be at — our kind, smart, and creative culture. Hear from team members across the globe about what they love most about working at Snap, why we stand out, and what word they’d use to capture our company culture.

Snap Council

Ang Council ay ang gawi ng pagsasama-sama ng mga tao para magbahagi ng kwento, makinig, at magsalita mula sa puso. Ang mga miyembro ng team ay may pagkakataong magsalita nang hindi ginagambala, kung saan matitiyak na ang lahat ay may pagkakataong marinig. Habang nagbabahagi ng mga kwento, buong-pusong nakikinig ang iba. Naglilinang ito ng ingklusibong kapaligiran sa trabaho kung saan nararanasan ng mga tao ang pakiramdam na maging kabahagi.

Isa kaming pandaigdigang kumpanya na lumulutas ng mga kumplikadong problema — kaya mahalagang imbitahin namin ang bawat boses sa usapan at palalimin ang aming kakayahang makinig sa isa't isa.

CitizenSnap

Ang aming layunin ay mag-ambag sa pag-unlad ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga tao na ipahayag ang kanilang sarili, mabuhay sa sandaling ito, matuto tungkol sa mundo, at magsaya nang sama-sama.

Ang aming ika-apat na taunang CitizenSnap Report ay hindi lamang nakukuha ang pag-unlad ng Snap tungo sa aming mga layunin sa kapaligiran, panlipunan, at pamamahala (ESG), kundi pati rin ang aming pasya sa patuloy na mapabuti. Habang patuloy naming isinusulong ang aming mga layunin, kinikilala rin namin ang palaging magkakaroon ng bago at mas malalaking pagkakataon para sa Snap na magdulot ng positibong epekto.

Ang gawaing ito ay hindi kailanman natapos.

Snap's Inaugural Growth Day

Hundreds of Snap inc. team members gathered in Los Angeles for Snap's inaugural Growth Day — and left with learnings and tools to take their careers to the next level.

SnapNoir @ Afrotech

Dumalo ang ating ERG SnapNoir sa Afrotech sa Austin, TX. Nag-host kami ng isang in office event para pangasiwaan ang pag-unlad ng creator at komunidad, patatagin ang nangunguna nating posisyon sa AR, at pataasin ang kaugnayan ng brand sa mga market na wala masyadong kinatawan.

Hina-highlight ang ating Snap Stars at Snap Lens Network, mahigit 165+ na kalahok na kasama ang 21 Creator at 28 Lens Developer ang natuto, tumawa, at naging mas pamilyar sa Snapchat na produkto, sa Snap Inc, na kompanya, at kung bakit kami ang nangunguna sa Augmented Reality.