logo

Legg hjertet ditt i det

Å gi tilbake til samfunnet

Ved Snap er det masse muligheter for å gjøre et varig inntrykk — både på arbeidsplassen og i samfunnet!
Våre givende programmer fokuserer på tre grunnpilarer: myndiggjøring av ungdom, utdannelse og kunst. Vi yter frivillighet i tusenvis av timer hvert år gjennom Snap CAMP (samfunns-, kunst- og mentor-prosjekter). Enten vi renoverer hus for nye mødre eller tilbyr gratis undervisning i koding til kvinner i nød, finner vi alltid nye måter å gi tilbake til samfunnet på.
I tillegg til våre sponsede, frivillige prosjekter, kan medlemmer i Snap-teamet også ta betalt ferie hver måned for å stille frivillig på veldedig arbeid etter eget ønske, når dette skjer innenfor de tre grunnpilarene våre. Vi vil hjelpe deg å gi tilbake til samfunnet, på din måte!

Snap Council

Council er en praksis hvor folk møtes for å fortelle historier, lytte skikkelig og snakke fra hjertet. Teammedlemmer har muligheten til å snakke uten avbrytelser, noe som sikrer at alle får sjansen til å bli hørt. Ettersom historier deles, vil andre lytte tålmodig. Dette skaper et inkluderende arbeidsmiljø, hvor folk opplever en følelse av å høre hjemme på arbeidsplassen. Vi er et globalt selskap som løser komplekse problemer — så det er viktig at vi inviterer alle perspektiver inn i samtalen og fordyper vår evne til å lytte til hverandre.

Klar til å bli med på Team Snap?