logo

Gör det med hjärtat

Att ge tillbaka

Hos Snap finns det mängder av möjligheter att ha en bestående inverkan, både på jobbet och i samhället.

Våra givarprogram fokuserar på tre grundpelare: att stötta ungdomar, utbildning och konst. Vi volontärarbetar tusentals timmar varje år via Snap CAMP (Community, Arts and Mentorship Projects). Oavsett om vi renoverar hus för nyblivna mammor eller erbjuder kostnadsfria programmeringskurser för kvinnor i nöd så hittar vi hela tiden nya sätt att ge tillbaka.

Förutom våra sponsrade volontärprojekt kan Snaps teammedlemmar även använda betald arbetstid varje månad för att volontärarbeta för en valfri välgörenhetsorganisation som stämmer överens med våra tre grundpelare för givande. Vi vill hjälpa dig ge tillbaka, på ditt sätt!

Snap Council

Council är människor som kommer samman för att dela med sig av sina berättelser, lyssna djupt och tala från hjärtat. Team-medlemmar har möjlighet att tala utan att bli avbrutna, vilket gör att alla har en chans att bli hörda. När man delar med sig av sina berättelser lyssnar andra helhjärtat. Det skapar en inkluderande arbetsmiljö där människor upplever en känsla av tillhörighet.

Vi är ett globalt företag som löser komplexa problem, så det är avgörande att vi bjuder in alla röster till samtalet och fördjupar vår förmåga att lyssna på varandra.

Redo att gå med i Team Snap?