Dành hết tâm sức vào công việc

Cho Đi

Tại Snap, có không ít cơ hội để bạn tạo ra tác động lâu dài - dù là trong công việc hay ngoài cộng đồng!
Chương trình thiện nguyện của chúng tôi xoay quanh ba trụ cột chính: tiếp sức cho thanh thiếu niên, giáo dục và nghệ thuật. Chúng tôi tình nguyện hàng nghìn giờ mỗi năm thông qua Snap CAMP (Dự án Cộng đồng, Nghệ thuật và Cố vấn). Dù là sửa sang nhà cho những bà mẹ mới sinh hay mở lớp dạy lập trình miễn phí cho phụ nữ khó khăn, chúng tôi luôn tìm cách để cho đi.
Ngoài những dự án tình nguyện được tài trợ, nhân viên Snap còn dành thời gian hằng tháng để tình nguyện tại một tổ chức từ thiện tùy chọn phù hợp với ba trụ cột cho đi. Chúng tôi muốn giúp bạn cho đi theo cách của bạn!

Hội đồng Snap

Hội đồng là một thông lệ mọi người gặp gỡ để chia sẻ những câu chuyện, lắng nghe thật sâu và nói từ trái tim. Các nhân viên có cơ hội được giãi bày, không lo ai ngắt lời, nhờ vậy ai cũng được lên tiếng. Khi mọi người chia sẻ câu chuyện, những người khác toàn tâm toàn ý lắng nghe. Việc này khuyến khích môi trường làm việc không phân biệt, ở đó ai cũng có cảm giác thuộc về.
Chúng tôi là công ty toàn cầu giải quyết các vấn đề phức tạp - vì vậy điều quan trọng là chúng tôi mời tất cả mọi người góp tiếng nói và củng cố khả năng lắng nghe lẫn nhau.

Sẵn sàng tham gia Snap?