Hãy là chính mình mỗi ngày

Đa dạng, công bằng & hòa nhập

Hàng triệu người từ đủ mọi nơi trong xã hội sử dụng Snapchat mỗi ngày để kết nối với bạn bè và gia đình. Chúng tôi xem trọng việc tập hợp được các góc nhìn, nền văn hóa, xuất thân đa dạng như vậy tại Snap Inc.
Một văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập giúp mọi người đạt được kết quả tốt nhất, là chính mình, tạo nên các sản phẩm sáng tạo phục vụ cộng đồng này.
Chúng tôi đang đầu tư vào những cách mới để tăng cường nền văn hóa này tại Snap mỗi ngày thông qua các nhóm nguồn lực nhân viên, chương trình phát triển nội bộ, đào tạo thiên kiến vô thức, đào tạo đồng minh, hợp tác, các sự kiện, sáng kiến tuyển dụng và hơn nữa.
Chúng tôi tin chắc rằng DEI là công việc của mọi người vì nó tiếp lửa sáng tạo đỉnh cao và đổi mới. Snap có cái nhìn toàn diện về sự đa dạng bao gồm chủng tộc, giới tính, tình trạng LGBTQ+, khuyết tật, độ tuổi, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng làm cha mẹ hay người chăm sóc và hơn nữa.
Tại đây, chúng tôi muốn tất cả nhân viên được coi trọng và có tiếng nói được lắng nghe.

Nhóm Nguồn lực Nhân viên

Các Nhóm Nguồn lực Nhân viên được thành lập và dẫn dắt bởi các thành viên của gia đình Snap Inc. Họ cho chúng ta sức mạnh tập hợp lại để tôn vinh một lý tưởng chung, nâng cao nhận thức, khuyến khích sự ủng hộ và cải thiện phương pháp tuyển dụng.
Dù là tổ chức các sự kiện xã hội, mời diễn giả hay chỉ đạo những hoạt động tình nguyện mới, các Nhóm Nguồn lực Nhân viên luôn nỗ lực để tạo nên khác biệt thực sự và bạn bè thực sự!

SnapWomxn

SnapWomxn hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh và thúc đẩy phụ nữ tại Snap.

SnapNoir

SnapNoir đem đến một diễn đàn để bồi dưỡng hiểu biết văn hóa và phát triển chuyên môn cho những người gốc châu Phi làm việc tại Snap.

SnapPride

SnapPride hỗ trợ và tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ của chúng tôi.

SnapFamilia

SnapFamilia tôn vinh và nâng cao góc nhìn đa dạng khắp cộng đồng người Latinh và Tây Ban Nha.

SnapVets

SnapVets xây dựng cộng đồng cho các cựu chiến binh, người thân quân nhân và những người vẫn tại ngũ.

SnapAsia

SnapAsia kết nối những nhân viên có dòng dõi châu Á và quần đảo Thái Bình Dương.

SnapAbility

SnapAbility hỗ trợ các nhân viên khuyết tật và đồng minh, người giám hộ cũng như người ủng hộ người khuyết tật.

SnapParents

SnapParents hỗ trợ các bậc cha mẹ và người chăm sóc làm việc tại Snap.

Kaleidoscope

Mục tiêu của Kaleidoscope là cho nhân viên tại các văn phòng ngoài trụ sở chính cơ hội xây dựng cộng đồng, tăng cường sự đa dạng và không phân biệt trong văn hóa văn phòng địa phương độc đáo.

Đối tác của chúng tôi

Sẵn sàng tham gia Snap?