Tham gia Đội ngũ Snap

Giới thiệu

Tại Snap, chúng tôi tin rằng việc phát minh lại camera đại diện cho cơ hội lớn nhất của chúng tôi để cải thiện cách mọi người sống và giao tiếp. Chúng tôi đóng góp cho sự tiến bộ của con người bằng cách tạo điều kiện để mọi người thể hiện bản thân, sống trọn khoảnh khắc, tìm hiểu thế giới và vui chơi cùng nhau.

Thương hiệu của chúng tôi

Snapchat

Snapchat là một chiếc camera mới được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày để liên lạc với bạn bè, thể hiện bản thân, khám phá thế giới - và chụp ảnh nữa.

Kính Spectacles

Kính Spectacles là cặp kính ghi lại thế giới của bạn theo cách bạn nhìn và cho bạn khả năng chia sẻ góc nhìn với thế giới theo cách hoàn toàn mới.

Snap AR

Thực tế tăng cường của Snap cho phép người sáng tạo trên toàn thế giới cách mạng hóa cách chúng ta sáng tạo, khám phá và dạo chơi.

We Are Kind

We operate with courage, show empathy, and instill trust through honesty and integrity.

View Benefits

We Are Smart

We solve problems through action, make high-quality decisions, and think with a strategic mindset.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

We Are Creative

We gracefully manage ambiguity, cultivate innovation, and demonstrate an insatiable desire to learn.

View Our Culture

Tuyên bố Tuyển dụng Công bằng từ Snap

Snap tin rằng một đội ngũ có xuất thân và tiếng nói đa dạng sẽ cho chúng tôi khả năng tạo ra các sản phẩm sáng tạo, cải thiện chất lượng sống và giao tiếp của mọi người. Snap tự hào là nhà tuyển dụng cơ hội bình đẳng, cam kết cung cấp các cơ hội việc làm bất kể chủng tộc, tôn giáo, màu da, quốc tịch, dòng dõi, khuyết tật thể chất, khuyết tật tâm thần, bệnh lý, di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính sinh học, giới tính xã hội, bản dạng giới, cách thể hiện giới, dù bạn đang mang thai, sinh con và cho con bú, tuổi tác, xu hướng tính dục, tình trạng tại ngũ hay cựu binh, hoặc bất kỳ nhóm được bảo vệ nào khác, theo luật địa phương, bang và liên bang áp dụng. Cơ hội Việc làm Công bằng, bao gồm người khuyết tật/cựu binh.

Nếu bạn có khuyết tật hoặc nhu cầu đặc biệt cần được đáp ứng, xin đừng ngại liên hệ với chúng tôi qua accommodations-ext@snap.com.

Nếu bạn không thể truy cập toàn bộ quá trình ứng tuyển trực tuyến của Snap, chúng tôi muốn nghe phản hồi từ bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua accommodations-ext@snap.com hoặc số 424-214-0409.

Áp phích Tuyển dụng Công bằng là Luật