Sumali sa Team Snap

Kung Sino Kami

Sa Snap, naniniwala kaming inirerepresenta ng pag-reinvent sa camera ang aming pinakamalaking oportunidad na mapahusay ang paraan kung paano nabubuhay at nakikipag-ugnayan ang mga tao. Nakakatulong kami sa pagsulong ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng kakayahang ipahayag ang kanilang mga sarili, i-enjoy ang sandali, matuto tungkol sa mundo, at magsaya nang sama-sama.

Mga Brand Namin

Snapchat

Ang Snapchat ay isang bagong uri ng camera na ginagamit ng milyun-milyong tao araw-araw upang manatiling nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, ipahayag ang kanilang sarili, galugarin ang mundo — at kumuha din ng ilang larawan.

Spectacles

Ang mga salamin sa mata ay mga salaming pang-araw na tumatanaw sa iyong mundo, sa paraang nakikita mo ito — at nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong ibahagi ang iyong pananaw sa mundo sa isang bagong paraan.

Bitmoji

Ang Bitmoji ay ang digital na ikaw — isang buhay na cartoon character upang agad na ipahayag kung sino ka at kung ano ang iyong nararamdaman, sa sandaling ito.

Snap AR

Ang Snap Augmented Reality ay nagbibigay-daan sa mga creator sa buong mundo na baguhin ang ating paraan ng paggawa, pag-explore, at paglaro.

Kami ay Mabait

Kumikilos kami nang may tapang, nagpapakita ng empatiya, at naglilinang ng tiwala sa pamamagitan ng katapatan at integridad.

Matalino Tayo

Nilulutas natin ang mga problema sa pamamagitan ng pagkilos, gumagawa ng mga de-kalidad na desisyon, at nag-iisip nang madiskarte.

Tayo ay Malikhain

Maayos nating pinangangasiwaan ang pagdududa, nililinang ang pagbabago, at nagpapakita ng walang-kasiyahang pagnanais na matuto.

Ang EEO na Pahayag ng Snap

Sa Snap, naniniwala kami na ang pagkakaroon ng grupo ng magkakaibang background at boses na nagtutulungan ay magbibigay-daan sa amin na lumikha ng mga makabagong produkto na magpapahusay sa paraan ng pamumuhay at pakikipag-usap ng mga tao. Ipinagmamalaki ng Snap na maging patas na tagapag-empleyo, at nakatuon sa pagbibigay ng mga pagkakataon sa trabaho anuman ang lahi, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, ninuno, pisikal na kapansanan, kapansanan sa pag-iisip, kondisyong medikal, genetic na impormasyon, marital status, sex, kasarian, kasariang pagkakakilanlan, pagpapahayag ng kasarian, pagbubuntis, panganganak at pagpapasuso, edad, oryentasyong sekswal, katayuang militar o beterano, o anumang iba pang protektadong pag-uuri, alinsunod sa naaangkop na mga batas na pederal, estado, at lokal. EOE, kabilang ang kapansanan/mga vet.

Kung mayroon kang kapansanan o espesyal na pangangailangan na kailangang tugunan, mangyaring huwag mahiya at makipag-ugnayan sa amin saaccommodations-ext@snap.com.

Kung hindi mo ma-access ang anumang bahagi ng proseso ng online na aplikasyon ng Snap, gusto namin itong marinig mula sa iyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa accommodations-ext@snap.com o sa 424-214-0409.

Ang EEO ay ang Mga Poster ng Batas