Snap Inc. લાભો
Snap Inc. લાભો

કામ અને જીવન, સંતુલિત

At Snap, we do our best to make sure you and your loved ones

have everything you need to be happy and healthy, on your own terms.

Every office has its own set of benefits built around its needs, but here’s a rundown

of some of the offerings you might find in your home base below.

પરિવાર

 • માતૃત્વ, પિતૃત્વ અને કુટુંબની કાળજી આપનારને પગાર સાથેની રજા

 • ડાદતક લેવા, સરોગેસી, નપુંસકતા અને ફળદ્રુપતા જાળવણીના લાભો

 • બાળ સંભાળ કવરેજ, કાળજી રાખવામાં સહાય, અને ડિજીટલ માતૃત્વ કાળજી સહાય બેક અપ

 • ટૂંકા ગાળાની અસક્ષમતા, લાંબા ગાળાની અસક્ષમતા, જીવન વીમો, અને AD&D વીમો

આરોગ્ય

 • વ્યાપક તબીબી કવરેજ, જેમાં PPO, HSA, અને HMO વિકલ્પો શામેલ છે

 • ઓર્થોડોન્ટિયા લાભો સહિત ડેન્ટલ કવરેજ

 • LASIK લાભો સહિત વિઝન કવરેજ

શરીર

 • જિમ પર્ક અને ડિસ્કાઉન્ટ

 • ફિટનેસ વર્ગો ટીમ, હિક્સ, અને રેસ

 • રમતગમત લીગ

 • રસોઈ અને પોષણ વર્કશોપ

મન

 • સારો સમય પૂરો થયો અને કાર્યક્રમ છોડો

 • ધ્યાન અને યોગના વર્ગો

 • લાગણી અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સપોર્ટ પ્રોગ્રામ અને ઍપ

 • સ્પીકર શ્રેણી, વર્ગો અને શૈક્ષણિક પ્રોગ્રામનું લવાજમ

 • સામાજિક રીતે ભેગા થવું, ટીમ આઉટીંગ અને સ્વૈચ્છીક કાર્યક્રમો

નાણાકીય ફિટનેસ

 • Snap Inc. 401(k) યોજના આપે છે, જે તમને પૂર્વ ટેક્સ ઉપર બચત કરાવે છે, રોથ અને પછી ટેક્સ આધારિત તમારા નિવૃત્તિ માટે પણ બચત કરાવી શકે છે (હા, અમારી પાસે પણ મેગા બેકડોર વિકલ્પ છે!)

 • રોકેટ વકીલ સભ્યપદ

 • નાણાકીય શિક્ષણ કાર્યક્રમો

 • વળતર પેકેજો કે જે તમે Snap ની લાંબા ગાળાની સફળતામાં શેર કરો છો!