દરરોજ, તમે તમારાં સ્વ બનો

વિવિધતા, સમાનતા અને સમાવેશ

જીવન ના બધા ક્ષેત્રમાંથી લાખો લોકો પરિવાર અને મિત્રો સાથે વાતચીત કરવા માટે Snpachatનો દરરોજ ઉપયોગ કરે છે. અમારા માટે તે મહત્વપૂર્ણ કે જે Snap Inc. પર એક સાથે મળીને સંસ્કૃતિ, પૃષ્ઠભૂમિ અને દ્રષ્ટિકોણની વિવિધતા લાવે છે તે અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

એક વિવિધ, સમાન અને સમાવેશક સંસ્કૃતિ કે જે લોકોને તેમના શ્રેષ્ઠ કામ કરવા માટે મદદ કરે, પોતે જે છે તે બનવા અને નવીન ઉત્પાદનો કે જે આપણા સમુદાયની સેવા કરે.

અમે દરરોજ Snap પર આ સંસ્કૃતિ વધારવા માટે નવી રીતો પર રોકાણ કરી રહ્યાં છીએ - કર્મચારી સ્ત્રોત જૂથો દ્વારા, આંતરિક વિકાસ પ્રોગ્રામ, અજોડ બાયો તાલીમ, અજોડ તાલીમ, ભાગીદારી, ઇવેન્ટ, ભરતી પહેલ અને બીજું ઘણું બધુ.

અમે દ્રઢપણે માનીએ છીએ કે DEI એ દરેકની નોકરી છે કારણ કે તે સર્જનાત્મક ઉત્કૃષ્ટતા અને નવીનતા ને ઈંધણ પૂરું પાડે છે. અમે વિવિધતા નો વ્યાપક દેખાવ કરીએ છીએ, જેમાં જાતિ, લિંગ, LGBTQ+ સ્થિતિ, અસક્ષમતા, ઉંમર, સામાજિક આર્થિક સ્થિતિ, પેરેન્ટલ અને કાળજી આપવાની સ્થિતિ અને બીજું ઘણું બધુ.

અહીં અમે ઇચ્છીએ છીએ કે બધા ટીમ સભ્યોને ટેબલ ઉપર સીટ હોય અને અવાજ કે જે સાંભળવામાં આવે.

કર્મચારીઓના સ્ત્રોત જૂથો

અમારા કર્મચારીના સ્ત્રોત જૂથો Snap Inc. પરિવારના સભ્યો દ્વારા બનાવવામાં અને સંચાલિત છે. તેઓ અમને સામાન્ય હેતુ માટે એક સાથે જોડાવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, જાગૃતિ, હિમાયત પ્રોત્સાહન આપે છે, અને ભરતી કરવા માટે અમારા અભિગમને સાફ કરે છે.

તેઓ સામાજિક ઇવેન્ટ કરી રહ્યાં છે, મહેમાન વકતાને હોસ્ટ કરી રહ્યાં છીએ, અથવા નવા સ્વયંસેવક પ્રયત્નો તરફ દોરી રહ્યાં છે, અમારા કર્મચારીઓના સ્ત્રોત જૂથો અને વાસ્તવિક મિત્રો હંમેશા વાસ્તવિક તફાવત બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યાં છે!

SnapWomxn

SnapWomxn Snap પર મહિલાને ટેકો આપે છે, સશકત કરે છે અને આગળ વધારે છે.

SnapNoir

SnapNoir સાંસ્કૃતિક સમજ અને Snap પર આફ્રિકન લોકો માટે વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે ફોરમ પૂરું પાડે છે.

SnapPride

SnapPride અમારા LGBTQ+ સમુદાયનું સમર્થન અને તેની ઉજવણી કરે છે.

SnapFamilia

SnapFamilia એ હિસ્પેનિક અને લેટીનીક્સ સમુદાયોમાં વિવિધ દ્રષ્ટિકોણને મનાવે છે અને તેને વધારે છે.

SnapVets

SnapVets લશ્કરી પશુચિકિત્સા અને આધારીતો અને સેવા કરવાનું ચાલુ રાખે છે તેમના માટે સમુદાયો બનાવે છે.

SnapAsia

SnapAsia એશિયન અને પેસિફિક આઇલેન્ડ વારસા સાથે ટીમ સભ્યોને લાવે છે.

SnapAbility

SnapAbility વિકલાંગતા અને મિત્ર સાથીદાર, વાલીઓ અને વિકલાંગતા ધરાવતા લોકો માટે સમર્થક હોય છે.

SnapParents

SnapParents માતાપિતાઓને અને કાળજી આપનારાઓને Snap ઉપર ટેકો આપીએ છીએ.

કેલિડોસ્કોપ

કેલિડોસ્કોપ મુખ્યમથકની બહાર કાર્યાલયોમાં કર્મચારીઓ પૂરા પાડવાનો ધ્યેય રાખે છે એવી તક કે જે સમાજને બાંધવાની તક રાકરે છે અને તેમના સ્થાનિક કાર્યાલય સંસ્કૃતિમા વિવિધાતાનો સમાવેશનો પ્રસાર કરે છે.

અમારા ભાગીદારો

Snap ટીમ સાથે જોડાવા માટે તૈયાર છો?