Świadczenia Snap Inc. dla regionu EMEA
Świadczenia Snap Inc. dla regionu EMEA

Razem lepiej

W Snap dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Tobie i Twoim bliskim

wszystko, czego potrzeba do zdrowia i szczęścia, na Waszych zasadach.

Każdy oddział oferuje odrębny zestaw świadczeń w zależności od

potrzeb, ale dostępne jest zestawienie niektórych świadczeń w oddziałach regionu EMEA.

Świadczenia w Austrii

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 25 days personal time off and up to 12 weeks sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to € 25k towards fertility related expenses

 • Up to € 50k towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, SNOO and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w Izraelu

 • Fully subsidized private medical for you + dependents

 • 25+ sessions per year of mental health for you + dependents through Lyra/ICAS

 • Up to 26 weeks  fully paid parental leave for birthing parents, and 16 weeks for non-birthing parents 

 • Up to 110K ILS adoption & fertility coverage / up to 220K ILS surrogacy reimbursement

 • 1 month flexible, fully paid return to work program work

 • 23 days of vacation plus 9 company holidays off, 1.5 days sick time for each month of service 

 • Paid family caregiver leave 

 • Services to support your path to parenthood & beyond - fertility support & family planning via Carrot, Maven,  Every Mother, rethink

 • 6.5% contribution to your chosen pension/ managerial insurance arrangement 

 • 240 ISL  per week week meal stipend

 • 250 ISL per month well being  reimbursement 

 • 150 ILS per month Mobile phone stipend

 • Contribution of 7.5% of monthly salary to the study fund

 • Gift vouchers for Passover and Rosh Hashanah

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia we Francji

 • 26 tygodni dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących z pełnym wynagrodzeniem

 • 25 dni urlopu i dodatkowe dni na odpoczynek (RTT)

 • Carrot Fertility: świadczenie wspierające pracowników na drodze do rodzicielstwa

 • Do 20 tys. euro na wydatki związane ze wspieraniem płodności

 • Do 40 tys. euro na wydatki związane z macierzyństwem zastępczym

 • 1 miesiąc programu „Witamy z powrotem!”, który ułatwia członkom zespołu powrót do pracy po nieobecności dzięki możliwości pracy z domu, w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym godzinom pracy z pełnym wynagrodzeniem.

 • W pełni dotowane świadczenia medyczne, stomatologiczne i okulistyczne dla Ciebie i osób zależnych

 • Nowe programy wsparcia dla rodziców: Maven, Every Mother, SNOO i Rethink

 • Wsparcie zdrowia psychicznego dla Ciebie i osób zależnych: Lyra i Headspace

 • Pracownicze grupy wsparcia (ERG) SnapParents dla rodziców i opiekunów w wymagającym okresie

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w Niemczech

 • 26 tygodni dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących z pełnym wynagrodzeniem

 • 30 dni urlopu

 • Carrot Fertility: świadczenie wspierające pracowników na drodze do rodzicielstwa

 • Do 30 tys. euro na wydatki związane ze wspieraniem płodności

 • Do 60 tys. euro na wydatki związane z macierzyństwem zastępczym

 • 1 miesiąc programu „Witamy z powrotem!”, który ułatwia członkom zespołu powrót do pracy po nieobecności dzięki możliwości pracy z domu, w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym godzinom pracy z pełnym wynagrodzeniem.

 • Nowe programy wsparcia dla rodziców: Maven, Every Mother, SNOO i Rethink

 • Wsparcie zdrowia psychicznego dla Ciebie i osób zależnych: Lyra i Headspace

 • Pracownicze grupy wsparcia (ERG) SnapParents dla rodziców i opiekunów w wymagającym okresie

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w Holandii

 • 26 tygodni dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących z pełnym wynagrodzeniem

 • 25 dni urlopu i 10 dni zwolnienia chorobowego

 • Carrot Fertility: świadczenie wspierające pracowników na drodze do rodzicielstwa

 • Do 35 tys. euro na wydatki związane ze wspieraniem płodności

 • Do 70 tys. euro na wydatki związane z macierzyństwem zastępczym

 • 1 miesiąc programu „Witamy z powrotem!”, który ułatwia członkom zespołu powrót do pracy po nieobecności dzięki możliwości pracy z domu, w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym godzinom pracy z pełnym wynagrodzeniem.

 • W pełni dotowana opieka medyczna dla Ciebie i osób zależnych

 • Nowe programy wsparcia dla rodziców: Maven, Every Mother, SNOO i Rethink

 • Wsparcie zdrowia psychicznego dla Ciebie i osób zależnych: Lyra i Headspace

 • Pracownicze grupy wsparcia (ERG) SnapParents dla rodziców i opiekunów w wymagającym okresie

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w Norwegii

 • 26 tygodni dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących z pełnym wynagrodzeniem

 • 25 dni urlopu i 16 dni zwolnienia chorobowego

 • Carrot Fertility: świadczenie wspierające pracowników na drodze do rodzicielstwa

 • Do 210 tys. NOK na wydatki związane ze wspieraniem płodności

 • Do 420 tys. NOK na wydatki związane z macierzyństwem zastępczym

 • 1 miesiąc programu „Witamy z powrotem!”, który ułatwia członkom zespołu powrót do pracy po nieobecności dzięki możliwości pracy z domu, w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym godzinom pracy z pełnym wynagrodzeniem.

 • W pełni dotowana opieka medyczna dla Ciebie i osób zależnych

 • Nowe programy wsparcia dla rodziców: Maven, Every Mother i Rethink

 • Wsparcie zdrowia psychicznego dla Ciebie i osób zależnych: Lyra i Headspace

 • Pracownicze grupy wsparcia (ERG) SnapParents dla rodziców i opiekunów w wymagającym okresie

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w Szwecji

 • 26 tygodni dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących z pełnym wynagrodzeniem

 • 25 dni urlopu i 14 dni zwolnienia chorobowego

 • Carrot Fertility: świadczenie wspierające pracowników na drodze do rodzicielstwa

 • Do 195 tys. SEK na wydatki związane ze wspieraniem płodności

 • Do 390 tys. SEK na wydatki związane z macierzyństwem zastępczym

 • 1 miesiąc programu „Witamy z powrotem!”, który ułatwia członkom zespołu powrót do pracy po nieobecności dzięki możliwości pracy z domu, w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym godzinom pracy z pełnym wynagrodzeniem.

 • W pełni dotowane świadczenia medyczne, stomatologiczne i okulistyczne dla Ciebie i osób zależnych

 • Nowe programy wsparcia dla rodziców: Maven, Every Mother, SNOO i Rethink

 • Wsparcie zdrowia psychicznego dla Ciebie i osób zależnych: Lyra i Headspace

 • Pracownicze grupy wsparcia (ERG) SnapParents dla rodziców i opiekunów w wymagającym okresie

 • Dodatkowe wsparcie związane z urlopem, takie jak ubezpieczenie medyczne i na życie

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w ZEA

 • 26 tygodni dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących z pełnym wynagrodzeniem

 • 30 dni urlopu i 15 dni zwolnienia chorobowego

 • Carrot Fertility: świadczenie wspierające pracowników na drodze do rodzicielstwa

 • Do 135 tys. AED na wydatki związane ze wspieraniem płodności

 • Do 270 tys. AED na wydatki związane z macierzyństwem zastępczym

 • 1 miesiąc programu „Witamy z powrotem!”, który ułatwia członkom zespołu powrót do pracy po nieobecności dzięki możliwości pracy z domu, w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym godzinom pracy z pełnym wynagrodzeniem.

 • W pełni dotowane świadczenia medyczne, stomatologiczne i okulistyczne dla Ciebie i osób zależnych

 • Nowe programy wsparcia dla rodziców: Maven, Every Mother i Rethink

 • Wsparcie zdrowia psychicznego dla Ciebie i osób zależnych: Lyra i Headspace

 • Pracownicze grupy wsparcia (ERG) SnapParents dla rodziców i opiekunów w wymagającym okresie

ZOBACZ OFERTY PRACY

Świadczenia w Wielkiej Brytanii

 • W pełni dotowana opieka medyczna, dentystyczna i okulistyczna dla Ciebie, współmałżonka lub partnera i osób zależnych

 • Ponad 25 sesji zdrowia psychicznego rocznie dla Ciebie i osób pozostających na Twoim utrzymaniu za pośrednictwem Lyra/ICAS

 • Wsparcie telemedyczne dla Ciebie, współmałżonka lub partnera i osób zależnych za pośrednictwem Babylon 

 • Do 26 tygodni w pełni płatnego urlopu rodzicielskiego dla rodziców rodzących i 16 tygodni dla rodziców nierodzących 

 • Pokrycie kosztów adopcji i wspierania płodności w wysokości do 30 tys. GBP / zwrot kosztów macierzyństwa zastępczego w wysokości do 60 tys. GBP

 • 1 miesiąc elastycznego, w pełni płatnego programu powrotu do pracy

 • 10 dni opieki zastępczej rocznie 

 • 10 dni chorobowego, 25 dni urlopu plus 1 zmienny dzień urlopowy dla pracowników

 • 6 tygodni płatnego urlopu dla opiekunów rodzinnych i dedykowane wsparcie opieki rodzinnej za pośrednictwem Wellthy 

 • Usługi wspierające drogę do rodzicielstwa i nie tylko – wsparcie płodności i planowanie rodziny za pośrednictwem Carrot, Maven, SNOO, Every Mother

 • Dobrobyt finansowy dzięki Nudge i wsparcie prawne dzięki RocketLawyer

 • 240 USD / 43 GBP tygodniowego stypendium na posiłki

 • 180 GBP kwartalnie zwrotu kosztów dbania o dobre samopoczucie

 • 300 GBP miesięcznego stypendium transportowego

 • 86 GBP miesięcznego stypendium za telefon komórkowy

ZOBACZ OFERTY PRACY