Var dig själv, varje dag

Mångfald, rättvisa och integration

Miljoner människor med alla möjliga bakgrunder använder Snapchat varje dag för att kommunicera med vänner och familj. Det är viktigt för oss att sammanföra samma mångfald av kulturer, bakgrunder och perspektiv på Snap Inc.

En mångfaldig, rättvis och inkluderande kultur hjälper människor att uppnå sitt bästa arbete, att vara sig själva och att skapa innovativa produkter som bidrar till vårt samhälle.

Vi investerar i nya sätt för att stärka denna kultur på Snap varje dag: genom resursgrupper för anställda, interna utvecklingsprogram, utbildningar om omedvetna fördomar och allierade, partnerskap, evenemang, rekryteringsinitiativ och mer.

Vi tror starkt på att mångfald, rättvisa och integration är allas jobb eftersom det främjar kreativ kvalitet och innovation. Vi har en bred syn på mångfald som inkluderar etnicitet, kön, LGTBQ+-status, funktionsnedsättning, ålder, socioekonomisk status, föräldra- och vårdgivarskap, och mer.

Här vill vi att alla team-medlemmar ska ha en plats vid bordet och en röst som hörs.

Personalresursgrupper

Våra personalresursgrupper skapas och leds av medlemmar i Snap Inc.-familjen. De ger oss möjlighet att samlas för att fira gemensamhet, väcka medvetenhet, uppmuntra stöd och finslipa vårt sätt att rekrytera.

Oavsett om de anordnar sociala evenemang, bjuder in gästföreläsare eller leder nya volontärinsatser jobbar våra personalresursgrupper ständigt för att göra riktig skillnad - och hitta riktiga vänner.

SnapWomxn

SnapWomxn stödjer, stärker, och främjar womxn på Snap.

SnapNoir

SnapNoir erbjuder ett forum för att främja kulturell förståelse och professionell utveckling för människor i den afrikanska diasporan hos Snap.

SnapPride

SnapPride stödjer och hyllar vår LGBTQ+-community.

SnapFamilia

SnapFamilia hyllar och lyfter fram olika perspektiv från spansktalande och latinamerikanska samhällen.

SnapVets

SnapVets bygger gemenskap för militära veteraner, anhöriga och de som fortsätter att tjäna.

SnapAsia

SnapAsia sammanför team-medlemmar med arv från asien och Stillahavsöarna.

SnapAbility

SnapAbility stödjer team-medlemmar med funktionsnedsättningar och allierade, vårdnadshavare och förespråkare för människor med funktionsnedsättningar.

SnapParents

SnapParents stödjer föräldrar och vårdgivare på Snap.

Kaleidoscope

Kaleidoscope är ämnat att ge anställda på kontor utanför högkvarteret möjligheten att bygga gemenskap och främja mångfalden och inkludering i deras unika lokala kontorskultur.

Våra partner

Redo att gå med i Team Snap?