Phúc lợi của Snap Inc. tại EMEA
Phúc lợi của Snap Inc. tại EMEA

Cùng nhau tốt hơn

Tại Snap, chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo bạn và những người thân yêu của bạn

có mọi thứ bạn cần để được hạnh phúc và khỏe mạnh theo cách riêng của bạn.

Mỗi văn phòng đều có những lợi ích riêng được xây dựng dựa trên nhu cầu của mình,

nhưng đây là danh sách một số dịch vụ mà bạn có thể tìm thấy ở các văn phòng có trụ sở tại EMEA.

Phúc lợi ở Áo

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 25 days personal time off and up to 12 weeks sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to € 25k towards fertility related expenses

 • Up to € 50k towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, SNOO and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Israel

 • Fully subsidized private medical for you + dependents

 • 25+ sessions per year of mental health for you + dependents through Lyra/ICAS

 • Up to 26 weeks  fully paid parental leave for birthing parents, and 16 weeks for non-birthing parents 

 • Up to 110K ILS adoption & fertility coverage / up to 220K ILS surrogacy reimbursement

 • 1 month flexible, fully paid return to work program work

 • 23 days of vacation plus 9 company holidays off, 1.5 days sick time for each month of service 

 • Paid family caregiver leave 

 • Services to support your path to parenthood & beyond - fertility support & family planning via Carrot, Maven,  Every Mother, rethink

 • 6.5% contribution to your chosen pension/ managerial insurance arrangement 

 • 240 ISL  per week week meal stipend

 • 250 ISL per month well being  reimbursement 

 • 150 ILS per month Mobile phone stipend

 • Contribution of 7.5% of monthly salary to the study fund

 • Gift vouchers for Passover and Rosh Hashanah

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Pháp

 • 26 tuần dành cho cha/mẹ sinh con và 16 tuần dành cho cha/mẹ không sinh con được nghỉ phép có lương

 • 25 ngày nghỉ phép cá nhân và Ngày nghỉ bổ sung (RTT)

 • Carrot Fertility: chương trình hỗ trợ nhân viên trên hành trình làm cha mẹ

 • Hỗ trợ lên đến € 20k cho các chi phí liên quan đến sinh sản

 • Hỗ trợ lên đến € 40K cho các chi phí liên quan đến phương pháp mang thai hộ

 • 1 Tháng “Chào mừng trở lại!” Chương trình kéo dài 1 tháng, cho phép nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ phép dễ dàng hòa nhập lại công việc với các lựa chọn làm việc tại nhà, bán thời gian hoặc linh động giờ giấc, tất cả đều được hưởng lương đầy đủ.

 • Bảo hiểm y tế, nha khoa và nhãn khoa được tài trợ hoàn toàn cho bạn và người phụ thuộc

 • Chương trình hỗ trợ cha mẹ mới: Thông qua các đối tác Maven, Every Mother, SNOO và Rethink

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bạn + người phụ thuộc thông qua Lyra và Headspace

 • SnapParents ERG hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc vượt qua những thách thức độc đáo

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Đức

 • 26 tuần dành cho cha/mẹ sinh con và 16 tuần dành cho cha/mẹ không sinh con được nghỉ phép có lương

 • 30 ngày nghỉ phép cá nhân

 • Carrot Fertility: chương trình hỗ trợ nhân viên trên hành trình làm cha mẹ

 • Hỗ trợ lên đến € 30k cho các chi phí liên quan đến sinh sản

 • Hỗ trợ lên đến € 60K cho các chi phí liên quan đến phương pháp mang thai hộ

 • 1 Tháng “Chào mừng trở lại!” Chương trình kéo dài 1 tháng, cho phép nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ phép dễ dàng hòa nhập lại công việc với các lựa chọn làm việc tại nhà, bán thời gian hoặc linh động giờ giấc, tất cả đều được hưởng lương đầy đủ.

 • Chương trình hỗ trợ cha mẹ mới: Thông qua các đối tác Maven, Every Mother, SNOO và Rethink

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bạn + người phụ thuộc thông qua Lyra và Headspace

 • SnapParents ERG hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc vượt qua những thách thức độc đáo

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Hà Lan

 • 26 tuần dành cho cha/mẹ sinh con và 16 tuần dành cho cha/mẹ không sinh con được nghỉ phép có lương

 • 25 ngày nghỉ phép cá nhân và 10 ngày nghỉ ốm

 • Carrot Fertility: chương trình hỗ trợ nhân viên trên hành trình làm cha mẹ

 • Hỗ trợ lên đến € 35k cho các chi phí liên quan đến sinh sản

 • Hỗ trợ lên đến € 70K cho các chi phí liên quan đến phương pháp mang thai hộ

 • 1 Tháng “Chào mừng trở lại!” Chương trình kéo dài 1 tháng, cho phép nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ phép dễ dàng hòa nhập lại công việc với các lựa chọn làm việc tại nhà, bán thời gian hoặc linh động giờ giấc, tất cả đều được hưởng lương đầy đủ.

 • Bảo hiểm y tế được tài trợ hoàn toàn cho bạn và người phụ thuộc.

 • Chương trình hỗ trợ cha mẹ mới: Thông qua các đối tác Maven, Every Mother, SNOO và Rethink

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bạn + người phụ thuộc thông qua Lyra và Headspace

 • SnapParents ERG hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc vượt qua những thách thức độc đáo

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Na Uy

 • 26 tuần dành cho cha/mẹ sinh con và 16 tuần dành cho cha/mẹ không sinh con được nghỉ phép có lương

 • 25 ngày nghỉ phép cá nhân và 16 ngày nghỉ ốm

 • Carrot Fertility: chương trình hỗ trợ nhân viên trên hành trình làm cha mẹ

 • Hỗ trợ lên đến NOK 210K cho các chi phí liên quan đến sinh sản

 • Hỗ trợ lên đến NOK 420K cho các chi phí liên quan đến phương pháp mang thai hộ

 • 1 Tháng “Chào mừng trở lại!” Chương trình kéo dài 1 tháng, cho phép nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ phép dễ dàng hòa nhập lại công việc với các lựa chọn làm việc tại nhà, bán thời gian hoặc linh động giờ giấc, tất cả đều được hưởng lương đầy đủ.

 • Bảo hiểm y tế được tài trợ hoàn toàn cho bạn và người phụ thuộc.

 • Chương trình hỗ trợ cha mẹ mới: Thông qua các đối tác Maven, Every Mother và Rethink.

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bạn + người phụ thuộc thông qua Lyra và Headspace

 • SnapParents ERG hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc vượt qua những thách thức độc đáo

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Thụy Điển

 • 26 tuần dành cho cha/mẹ sinh con và 16 tuần dành cho cha/mẹ không sinh con được nghỉ phép có lương

 • 25 ngày nghỉ phép cá nhân và 14 ngày nghỉ ốm

 • Carrot Fertility: chương trình hỗ trợ nhân viên trên hành trình làm cha mẹ

 • Hỗ trợ lên đến SEK 195k cho các chi phí liên quan đến sinh sản

 • Hỗ trợ lên đến SEK 390k cho các chi phí liên quan đến phương pháp mang thai hộ

 • 1 Tháng “Chào mừng trở lại!” Chương trình kéo dài 1 tháng, cho phép nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ phép dễ dàng hòa nhập lại công việc với các lựa chọn làm việc tại nhà, bán thời gian hoặc linh động giờ giấc, tất cả đều được hưởng lương đầy đủ.

 • Bảo hiểm y tế/nha khoa/nhãn khoa được tài trợ hoàn toàn cho bạn và người phụ thuộc.

 • Chương trình hỗ trợ cha mẹ mới: Thông qua các đối tác Maven, Every Mother, SNOO và Rethink

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bạn + người phụ thuộc thông qua Lyra và Headspace

 • SnapParents ERG hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc vượt qua những thách thức độc đáo

 • Hỗ trợ nghỉ phép bổ sung như bảo hiểm y tế và nhân thọ

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở UAE

 • 26 tuần dành cho cha/mẹ sinh con và 16 tuần dành cho cha/mẹ không sinh con được nghỉ phép có lương

 • 30 ngày nghỉ phép cá nhân và 15 ngày nghỉ ốm

 • Carrot Fertility: chương trình hỗ trợ nhân viên trên hành trình làm cha mẹ

 • Hỗ trợ lên đến AED 135k cho các chi phí liên quan đến sinh sản

 • Hỗ trợ lên đến AED 270K cho các chi phí liên quan đến phương pháp mang thai hộ

 • 1 Tháng “Chào mừng trở lại!” Chương trình kéo dài 1 tháng, cho phép nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ phép dễ dàng hòa nhập lại công việc với các lựa chọn làm việc tại nhà, bán thời gian hoặc linh động giờ giấc, tất cả đều được hưởng lương đầy đủ.

 • Bảo hiểm y tế, nha khoa và nhãn khoa được tài trợ hoàn toàn cho bạn và người phụ thuộc

 • Chương trình hỗ trợ cha mẹ mới: Thông qua các đối tác Maven, Every Mother và Rethink.

 • Hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho bạn + người phụ thuộc thông qua Lyra và Headspace

 • SnapParents ERG hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc vượt qua những thách thức độc đáo

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Phúc lợi ở Vương quốc Anh

 • Bảo hiểm y tế/nha khoa/nhãn khoa được tài trợ hoàn toàn cho bạn và vợ / chồng/đối tác trong nước/người phụ thuộc.

 • Hơn 25 buổi tư vấn sức khỏe tinh thần mỗi năm cho bạn và người phụ thuộc thông qua các đối tác uy tín như Lyra/ICAS.

 • Hỗ trợ y tế từ xa cho bạn + vợ / chồng / đối tác trong nước/ người phụ thuộc thông qua Babylon 

 • Lên đến 26 tuần nghỉ phép có lương đầy đủ cho cha mẹ sinh đẻ và 16 tuần cho cha mẹ không sinh đẻ.

 • Bảo hiểm nhận con nuôi và sinh sản lên đến £30K / bồi thường thay thế cho con nuôi £60K

 • Chương trình quay lại làm việc linh hoạt, có lương đầy đủ kéo dài 1 tháng.

 • 10 ngày chăm sóc dự phòng mỗi năm 

 • 10 ngày nghỉ ốm, 25 ngày nghỉ phép cộng với 1 kỳ nghỉ nổi cho nhân viên

 • 6 tuần nghỉ phép có lương cho Người chăm sóc Gia đình và hỗ trợ chăm sóc gia đình tận tâm thông qua Wellthy 

 • Dịch vụ hỗ trợ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình thông qua các đối tác Carrot, Maven, SNOO, Every Mother

 • Phúc lợi tài chính thông qua Nudge và hỗ trợ pháp lý thông qua RocketLawyer

 • Trợ cấp bữa ăn tuần $ 240 / £ 43 mỗi tuần

 • Hoàn trả phúc lợi £180 mỗi quý

 • Trợ cấp vận chuyển £ 300 mỗi tháng

 • Trợ cấp điện thoại di động £ 86 mỗi tháng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG