Launch Your Career

Snap Inc. Intern Program, Snap Up, Snap Academies

Học Từ Những Người Giỏi Nhất

Từ không gian văn phòng mở, rộng rãi; văn hóa công ty đa dạng và sôi động; đến nỗ lực liên tục để cho ra những ý tưởng mới - chúng tôi cố gắng để mỗi ngày ở Snap đều vui vẻ, sảng khoái và khác biệt.

Snap Inc. là một đội ngũ đa dạng gồm các kỹ sư, nhà thiết kế, những nhân tài và cá nhân độc đáo trong ngành và trên toàn thế giới. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên một nơi khích lệ sự phát triển, nơi bạn được những bộ não hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau chỉ dạy và luôn có cơ hội học hỏi điều mới!

Cơ hội thực tập tại Snap

Chương trình thực tập của chúng tôi mời các sinh viên đến làm việc cùng những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ, để giải quyết các thách thức mới nổi nhờ công nghệ tiên tiến. Chúng tôi khuyến khích các thực tập sinh tạo nên tác động thật sự tại Snap - bạn sẽ được lập tức tham gia một dự án ý nghĩa, có cảm hứng mở rộng kỹ năng và trực tiếp được chứng kiến kết quả công việc!

Snap Academies

Further develop your skills in Design, Engineering, Branding/Communications/Marketing, or Augmented Reality with the support of Snap team members! If you’re a community college student and are passionate about learning, then we’re talking to you!

Snap Up

Launched in 2019, the Snap Up Program is our new grad rotational software engineering program that is designed to bridge the opportunity gap for upcoming college grads with limited to no relevant intern work experience.

New hires joining Snap Up start as full-time Software Engineer Apprentices and participate in three rotations during the program, spending three-four months on different teams across the Core Engineering, Camera Platform and Generative ML Platform organizations. 

By providing the opportunity for apprentices to work on impactful projects and gain hands-on industry experience, this program will help bring them up to speed with the leveling expectations of the next level of Software Engineer.


How We Interview

The Snap Up interview process is a two step process:

  • First Round: One hour video interview hosted on Google Hangouts conducted through CodePair HackerRank. You will be mainly assessed for a baseline of functional skills and the following competencies:

  • Coachability & appetite to learn

  • Core algorithms and coding proficiency

  • Data structure manipulation and usage

  • Debugging & testing


Final Round: The onsite interview is a single project that you’ll be given four hours to complete. Snap engineers will rotate through the interview to provide tips and answer any questions you have!