Mga Benepisyo sa Snap Inc. APAC
Mga Benepisyo sa Snap Inc. APAC

May Balanse sa Buhay at Trabaho

Sa Snap, sinisikap naming tiyaking nasa iyo at iyong mga mahal

sa buhay ang lahat ng kailangan ninyo para maging masaya at malusog, sa sarili ninyong pagpapakahulugan.

Ang bawat opisina ay may sariling nitong hanay ng mga benepisyo na itinakda batay sa

mga pangangailangan nito, pero narito ang buod ng ilan sa mga iniaalok na posible mong mahanap sa mga opisinang nakabase sa APAC.

Mga Benepisyo sa Australia

 • 26 na linggo para sa mga magulang na nanganak at 16 na linggo para sa mga magulang na hindi nanganak, bayad nang buo

 • 20 araw na personal na time off at 10 araw na sick leave

 • Carrot Fertility: isang benepisyong tumutulong sa mga empleyado sa kanilang landas tungo sa pagiging magulang

 • Hanggang 60k AUD sa mga gastusing nauugnay sa fertility

 • Hanggang 120k AUD sa mga gastusing nauugnay sa surrogacy

 • 1 Buwang “Welcome Back!” program, na nagbibigay-daan sa mga team member na galing leave na unti-unting magbalik sa trabaho nila nang may kakayahang mag-work from home, magtrabaho nang may part-time na schedule, o may flexible na oras nang buo ang bayad.

 • Ganap na subsidized na medical/dental/vision para sa iyo + mga dependent

 • Mga programa ng suporta para sa bagong magulang sa pamamagitan ng: Maven, Every Mother, and Rethink

 • Suporta sa mental health para sa iyo + dependent sa pamamagitan ng Lyra at Headspace

 • SnapParents ERG na sumusuporta sa mga magulang at caregiver sa mga natatanging hamon na

 • Suporta na karagdagang leave gaya ng medical at life insurance

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga Benepisyo sa China

Kasama ang Beijing at Shenzhen

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 15 days personal time off and 12 days sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to RMB 205k towards fertility related expenses

 • Up to RMB 410k towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical/dental for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

 • Snap will match 100% of your pension contribution up to 5% of salary.

View Openings

Mga Benepisyo sa India

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 20 days personal time off and 10 days sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to INR 900k towards fertility related expenses

 • Up to INR 1.8m towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

 • Every full-time employee receives a housing allowance amount depending on role

TINGNAN ANG MGA OPENING

Mga Benepisyo sa Singapore

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 20 days personal time off and 14 days sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to SGD 50k towards fertility related expenses

 • Up to SGD 98K towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

TINGNAN ANG MGA OPENING