Snap Inc. fordeler i EMEA
Snap Inc. fordeler i EMEA

Bedre sammen

Hos Snap gjør vi vårt beste for at du og de du er glad i

har alt dere trenger for å være lykkelige og sunne, på deres egne premisser.

Alle kontorer har sine egne fordeler som er bygget på

behovene, men her er en oversikt over tilbudene du kan finne på kontorer i EMEA.

Fordeler i Østerrike

 • 26 weeks for birthing parents and 16 weeks for non-birthing parents fully paid

 • 25 days personal time off and up to 12 weeks sick leave

 • Carrot Fertility: a benefit that helps employees on their path to parenthood

 • Up to € 25k towards fertility related expenses

 • Up to € 50k towards surrogacy related expenses

 • 1 Month “Welcome Back!” program, allowing team members returning from leave to ease back into their job with the ability to work from home, on a part-time schedule, or with flexible hours fully paid.

 • Fully subsidized medical for you + dependents

 • New parent support programs through: Maven, Every Mother, SNOO and Rethink

 • Mental health support for you + dependent through Lyra and Headspace

 • SnapParents ERG supporting parents and caregivers through the unique challenges caregivers

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Israel

 • Fully subsidized private medical for you + dependents

 • 25+ sessions per year of mental health for you + dependents through Lyra/ICAS

 • Up to 26 weeks  fully paid parental leave for birthing parents, and 16 weeks for non-birthing parents 

 • Up to 110K ILS adoption & fertility coverage / up to 220K ILS surrogacy reimbursement

 • 1 month flexible, fully paid return to work program work

 • 23 days of vacation plus 9 company holidays off, 1.5 days sick time for each month of service 

 • Paid family caregiver leave 

 • Services to support your path to parenthood & beyond - fertility support & family planning via Carrot, Maven,  Every Mother, rethink

 • 6.5% contribution to your chosen pension/ managerial insurance arrangement 

 • 240 ISL  per week week meal stipend

 • 250 ISL per month well being  reimbursement 

 • 150 ILS per month Mobile phone stipend

 • Contribution of 7.5% of monthly salary to the study fund

 • Gift vouchers for Passover and Rosh Hashanah

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Frankrike

 • 26 uker med full lønn for fødende foreldre og 16 uker med full lønn for ikke-fødende foreldre

 • 25 feriedager og ekstra hviledager (RTT)

 • Carrot Fertility: en fordel som hjelper ansatte på veien til å bli foreldre

 • Opptil 20 000 euro til å dekke fertilitetsrelaterte utgifter

 • Opptil 40 000 euro til utgifter relatert til surrogati

 • 1 måned «velkommen tilbake!» program, som hjelper teammedlemmer som kommer tilbake fra permisjon med å komme inn i jobben, med mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe deltid eller få mer fleksibilitet i arbeidstiden, fullt betalt.

 • Utgifter til medisinsk hjelp, tannlege og synspleie fullt dekket for deg + de du forsørger

 • Støtteprogram for nye foreldre gjennom: Maven, Every Mother, SNOO og Rethink

 • Støtte for mental helse for deg + de du forsørger gjennom Lyra og Headspace

 • SnapParents ERG støtter foreldre og omsorgspersoner gjennom de unike utfordringene omsorgspersoner møter

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Tyskland

 • 26 uker med full lønn for fødende foreldre og 16 uker med full lønn for ikke-fødende foreldre

 • 30 feriedager

 • Carrot Fertility: en fordel som hjelper ansatte på veien til å bli foreldre

 • Opptil 30 000 euro til å dekke fertilitetsrelaterte utgifter

 • Opptil 60 000 euro til utgifter relatert til surrogati

 • 1 måned «velkommen tilbake!» program, som hjelper teammedlemmer som kommer tilbake fra permisjon med å komme inn i jobben, med mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe deltid eller få mer fleksibilitet i arbeidstiden, fullt betalt.

 • Støtteprogram for nye foreldre gjennom: Maven, Every Mother, SNOO og Rethink

 • Støtte for mental helse for deg + de du forsørger gjennom Lyra og Headspace

 • SnapParents ERG støtter foreldre og omsorgspersoner gjennom de unike utfordringene omsorgspersoner møter

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Nederland

 • 26 uker med full lønn for fødende foreldre og 16 uker med full lønn for ikke-fødende foreldre

 • 25 feriedager og 10 dager med sykefravær

 • Carrot Fertility: en fordel som hjelper ansatte på veien til å bli foreldre

 • Opptil 35 000 euro til å dekke fertilitetsrelaterte utgifter

 • Opptil 70 000 euro til utgifter relatert til surrogati

 • 1 måned «velkommen tilbake!» program, som hjelper teammedlemmer som kommer tilbake fra permisjon med å komme inn i jobben, med mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe deltid eller få mer fleksibilitet i arbeidstiden, fullt betalt.

 • Fullt betalt medisinsk hjelp for deg + de du forsørger

 • Støtteprogram for nye foreldre gjennom: Maven, Every Mother, SNOO og Rethink

 • Støtte for mental helse for deg + de du forsørger gjennom Lyra og Headspace

 • SnapParents ERG støtter foreldre og omsorgspersoner gjennom de unike utfordringene omsorgspersoner møter

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Norge

 • 26 uker med full lønn for fødende foreldre og 16 uker med full lønn for ikke-fødende foreldre

 • 25 feriedager og 16 dager med sykefravær

 • Carrot Fertility: en fordel som hjelper ansatte på veien til å bli foreldre

 • Opptil 210 000 norske kroner til å dekke utgifter i forbindelse med å få barn

 • Opptil 420 000 norske kroner til utgifter relatert til surrogati

 • 1 måned «velkommen tilbake!» program, som hjelper teammedlemmer som kommer tilbake fra permisjon med å komme inn i jobben, med mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe deltid eller få mer fleksibilitet i arbeidstiden, fullt betalt.

 • Fullt betalt medisinsk hjelp for deg + de du forsørger

 • Støtteprogram for nye foreldre gjennom Maven, Every Mother og Rethink

 • Støtte for mental helse for deg + de du forsørger gjennom Lyra og Headspace

 • SnapParents ERG støtter foreldre og omsorgspersoner gjennom de unike utfordringene omsorgspersoner møter

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Sverige

 • 26 uker med full lønn for fødende foreldre og 16 uker med full lønn for ikke-fødende foreldre

 • 25 feriedager og 14 dager med sykefravær

 • Carrot Fertility: en fordel som hjelper ansatte på veien til å bli foreldre

 • Opptil 195 000 svenske kroner for å dekke fertilitetsrelaterte utgifter

 • Opptil 390 000 svenske kroner for å dekke utgifter relatert til surrogati

 • 1 måned «velkommen tilbake!» program, som hjelper teammedlemmer som kommer tilbake fra permisjon med å komme inn i jobben, med mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe deltid eller få mer fleksibilitet i arbeidstiden, fullt betalt.

 • Utgifter til medisinsk hjelp, tannlege og synspleie fullt dekket for deg + de du forsørger

 • Støtteprogram for nye foreldre gjennom: Maven, Every Mother, SNOO og Rethink

 • Støtte for mental helse for deg + de du forsørger gjennom Lyra og Headspace

 • SnapParents ERG støtter foreldre og omsorgspersoner gjennom de unike utfordringene omsorgspersoner møter

 • Ekstra permisjonsstøtte som for medisinske behov og livsforsikring

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i De forente arabiske emirater

 • 26 uker for fødende foreldre og 16 uker for ikke-fødende foreldre, fullt betalt

 • 30 feriedager og 15 dager med sykefravær

 • Carrot Fertility: en fordel som hjelper ansatte på veien til å bli foreldre

 • Opptil AED 135 000 for å dekke fertilitetsrelaterte utgifter

 • Opptil AED 270 000 for å dekke utgifter relatert til surrogati

 • 1 måned «velkommen tilbake!» program, som hjelper teammedlemmer som kommer tilbake fra permisjon med å komme inn i jobben, med mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe deltid eller få mer fleksibilitet i arbeidstiden, fullt betalt.

 • Utgifter til medisinsk hjelp, tannlege og synspleie fullt dekket for deg + de du forsørger

 • Støtteprogram for nye foreldre gjennom Maven, Every Mother og Rethink

 • Støtte for mental helse for deg + de du forsørger gjennom Lyra og Headspace

 • SnapParents ERG støtter foreldre og omsorgspersoner gjennom de unike utfordringene omsorgspersoner møter

VIS LEDIGE STILLINGER

Fordeler i Storbritannia

 • Fullt betalt behandling relatert til medisin, tannlege og syn for deg + ektefelle / samboer / de du forsørger

 • 25+ timer per år med mental helsehjelp for deg + de du forsørger gjennom Lyra/ICAS

 • Telemedisinsk støtte til deg + ektefelle / samboer / de du forsørger gjennom Babylon 

 • Opptil 26 uker fullt betalt fødselspermisjon for fødende foreldre, og 16 uker for ikke-fødende foreldre 

 • Opptil £ 30 000 til adopsjon og fertilitetsbehandling / opptil £ 60 000 til surrogati

 • 1 måned fleksibelt og fullt betalt program for å komme tilbake i arbeid

 • 10 dager med omsorgspermisjon per år 

 • 10  dager med sykefravær, 25 feriedager pluss 1 flytende ferie for ansatte

 • 6 uker med betalt familieomsorgspermisjon og dedikert familieomsorgsstøtte gjennom Wellthy 

 • Tjenester for å hjelpe deg på veien mot foreldreskap og tiden etter det —  fertilitetsstøtte og familieplanlegging gjennom Carrot, Maven, SNOO, Every Mother

 • Finansielt velvære gjennom Nudge og juridisk bistand gjennom RocketLawyer

 • $ 240 / £ 43 per uke i matstipend

 • £ 180 p/kvartal til velvære  

 • £ 300 per måned i transportstipend

 • £ 86 til mobiltelefonutgifter per måned

VIS LEDIGE STILLINGER