Phúc lợi của Snap Inc.
Phúc lợi của Snap Inc.

Công việc & Cuộc sống, Cân bằng

At Snap, we do our best to make sure you and your loved ones

have everything you need to be happy and healthy, on your own terms.

Every office has its own set of benefits built around its needs, but here’s a rundown

of some of the offerings you might find in your home base below.

Gia đình

 • Nghỉ thai sản có lương, nghỉ phép có lương để chăm sóc người nhà

 • Trợ cấp bảo tồn khả năng sinh sản, vô sinh, mang thai hộ và nhận nuôi

 • Lựa chọn trông trẻ thay thế, hỗ trợ người chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc thai sản kỹ thuật số

 • Bảo hiểm nhân thọ, khuyết tật dài hạn, khuyết tật ngắn hạn và bảo hiểm AD&D

Y tế

 • Bảo hiểm y tế toàn diện, bao gồm lựa chọn PPO, HSA và HMO

 • Bảo hiểm nha khoa, bao gồm phúc lợi chỉnh nha

 • Bảo hiểm thị lực, bao gồm phúc lợi mổ LASIK

Thể chất

 • Giảm giá và phụ cấp phòng gym

 • Lớp thể hình tập thể, leo núi và chạy đua

 • Giải đấu thể thao

 • Lớp học dinh dưỡng và nấu ăn

Tinh thần

 • Các chương trình nghỉ phép hào phóng

 • Lớp thiền và yoga

 • Chương trình và ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng như cảm xúc

 • Các buổi diễn thuyết, lớp học và đăng ký các chương trình giáo dục

 • Gặp gỡ giao lưu, dã ngoại cùng nhóm và các chương trình tình nguyện

Sức khỏe tài chính

 • Snap Inc. cung cấp kế hoạch 401(k), giúp bạn tiết kiệm cho tuổi về hưu dựa trên cơ sở tiền trước thuế, Roth và sau thuế (phải, chúng tôi còn có chiến lược tiết kiệm hưu trí cao Mega Backdoor Roth!)

 • Thành viên Luật sư Rocket

 • Chương trình giáo dục tài chính

 • Các gói lương thưởng và phúc lợi giúp bạn góp công vào thành công lâu dài của Snap!